WWW.PALETY.COM - Služby WWW.PALETY.COM
Výkup paletProdej paletOpravy paletMobilní výkup palet


VÝKUP PALET

Výkup palet jsme schopni uskutečňovat i mimo síť našich provozoven, přímo v závodech jednotlivých firem na území celé ČR, nebo po konzultaci i jiným, pro zákazníka efektivním, způsobem.

Výkup palet probíhá podle vnitřních směrnic firmy. Základem této směrnice je mezinárodní norma UIC 435-2 tj. Jakostní norma pro evropskou dřevěnou paletu prostou, nabíratelnou ze čtyř stran, s rozměry 800 x 1200 mm.

Vykupujeme dva základní druhy palet a to palety EUR a palety průmyslové neboli standardní, s rozměry 800x 1200 mm. Dále budeme označovat jako EUR a PP. Ostatní druhy palet, takzvané atypické vykupujeme pouze po domluvě, avšak velice omezeně.

Tyto dva základní druhy palet dále dělíme na podskupiny, které vlastně označují opotřebenost palet.

CHARAKTERISTIKA SYMBOLŮ OPOTREBENÍ

VB - výběrová paleta
takto označená paleta nenese žádné známky opotřebení ,je vlastně jako nová maximálně jednou použitá s kterou bylo velice šetrně nakládáno a manipulováno v čistém prostředí.Má čisté světlé dřevo a je perfektní nepoškozená.
A - světlá
takto označená paleta nese známky částečného opotřebení ,je ale světlá vícekrát použitá ,s kterou bylo manipulováno šetrně v čistém prostředí.Má světlé dřevo a nenese žádnou známku poškození ani opravy.
B - tmavá
takto označená paleta nese stopy silného opotřebení , je tmavá ,ale není poškozená je tedy plně funkční. Do této kategori mohou být též zařazeny palety ,které byly opraveny ,ale opraveny tak ,že plně vyhovují normě UIC 435-2,byla-li opravena paleta EUR.V případě palet PP nejsou opravy palet podchyceny žádnou normou a proto stačí ,když jsou po opravě plně funkční.
OP - oprava
takto označená paleta je poškozená vyžadující opravu ,aby se dala opět použít.
CO je vlastně poškozená paleta ? Kdy už nesplňuje normu a je neprovozuschopná nebo její další manipulace ohrožuje převážené zboží, obaly ale je i v rozporu s kritérii bezpečnosti práce. Níže uvedené kritéria platí zejména pro EUR palety, ale lze je použít i jako vodítko pro palety PP.

Paleta vyžaduje opravu když:
 1. Chybí-li ,nebo je přelomený některý z přířezů ložné či opěrné plochy
 2. Chybí-li,nebo je přelomen některý ze svlaků
 3. Je-li některý z přířezů ložné či opěrné plochy rozštípnut v podélné ose tak, že odhaluje dva nebo více hřebů
 4. Je-li minimálně jeden ze všech špalíků palety narušen tak ,že:
  jsou odhaleny dva ,nebo více hřebů (jeden hřebík je možné tolerovat)
  špalík ztratil soudružnost jako celek
  chybí-li špalík
 5. Jestli-že kterýkoliv ze špalíků neodpovídá předepsaným rozměrům:
  krajní špalíky 145 x 100 x 78 mm (nesou označení státu,čísla licence a symbol EUR)
  střední špalíky 145 x 145 x 78 mm (nejsou značené)
 6. Je-li označeno správnýmy symboly méně než 5 krajních špalíků ze 6 ti. Je tedy povolen jeden krajní špalík bez označení,ale splňující rozměrová kriteria.
 7. Je-li paleta ve stavu ,kdy viditelně ztratila požadovanou pevnost a tuhost
 8. Hrozí-li při manipulaci s paletou poranění, toto se týká vyčnívajících hřebů, které se nedají zatlouct


Galerie palet

cena: Kč
Kliknutím na jeden z malých obrázků po krajích se zobrazí ten samý obrázek ve středu ve zvětšení

EUR-A
cena: 120,- Kč


EUR-B
cena: 80,- Kč


PP-A
cena: 50,-Kč


PP-B
cena: 40,- Kč


PP-OP
cena: 10,-Kč© Libor Fikáček - 2007